Nejlepší aplikace nad otevřenými daty: chytré úřední desky i mapa veřejných záchodků

27. 11. 2014 | Aktuality

Druhý ročník soutěže Společně otevíráme data potvrdil společenský i ekonomický potenciál otevřených dat. Uspěla např. služba zpřístupňující informace z úředních desek, web představující nejkrásnější dětská hřiště v Praze nebo mapa veřejných toalet. Cenu pro nejlepší studentskou aplikaci si odnesl Justinian.cz, který novátorským způsobem propojuje data o české legislativě. Soutěž pořádá Fond Otakara Motejla.

Otevřená data získávají stále větší váhu. Státní úřady, kraje i města postupně zpřístupňují informace ve strukturovaných a strojově čitelných formátech, které umožňují další využití. Cílem soutěže Společně otevíráme data je podpořit tento trend a ocenit kvalitní aplikace, které na otevřených datech vytváří nové služby prospěšné pro veřejnost.

„Rozvoj otevřených dat je nejen cestou k úsporám a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Důležitější možná je, že je skvělým způsobem jak aktivizovat veřejnost a budovat informovanou aktivní občanskou společnost,“ říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone ČR, která je generálním partnerem soutěže.

V letošních ročníku soutěžilo 24 webových, mobilních a desktopových aplikací. Vítěze vybírala odborná porota složená z osobností z byznysu, akademické sféry i neziskových organizací. Cenu za první místo si odnesla aplikace edesky.cz, která přehledně zobrazuje dokumenty vyvěšené na elektronických úředních deskách měst a obcí. Občané tak mohou sledovat důležité změny ve svém okolí - např.  uzavírky silnic, prodej obecních pozemků nebo stavební řízení na nový supermarket. Zdrojová data služba čerpá z elektronických úředních desek jednotlivých krajů, měst a obcí. Autorem projektu je Marek Aufart.

Druhé místo získal projekt Dětská hřiště v Praze, za nímž stojí Jakub Kuthan,  Martin Vašák a Václav Pekárek. Webová aplikace mapuje nejkrásnější hřiště v metropoli. K září 2014 obsahuje přehled více než 80 lokalit s asi 130 hřišti včetně popisu atrakcí, zajímavých míst v okolí i bohaté fotodokumentace. Projekt využívá informace od odborů životního prostředí jednotlivých městských částí a otevřené mapové podklady.

Třetí příčku obsadil WC kompas, jejž vytvořili Pacienti IBD (sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty). Služba, určená primárně handicapovaným, mapuje dostupnost a kvalitu veřejných toalet. WC kompas funguje od začátku října a eviduje cca 450 záchodků. Web je přizpůsoben zobrazení na chytrém telefonu. Jako základ posloužila část otevřené databáze od spřáteleného projektu Vozejkmap, jenž uspěl v loňském ročníku soutěže Společně otevíráme data.

Cena Fondu Otakara Motejla pro nejlepší studentskou aplikaci putuje na Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde vznikla aplikace Justinian propojující zákony, soudní rozhodnutí a další legislativní dokumenty.  Aplikace je postavena na otevřené datové infrastruktuře opendata.cz. “Justinian ukazuje zákony v souvislostech a  je skvělým příkladem smysluplného propojení dostupných dat. Věříme, že díky ocenění budou moci autoři projekt dále rozvíjet a vylepšovat a pomohou zvýšit veřejné povědomí o platné legislativě,” říká Robert Basch, předseda rady Fondu Otakara Motejla.

Do první desítky se ale dostaly i projekty jako je Cykloplánovač pomáhající městským cyklistům, DATY shromažďující data o českých firmách a změnách v jejich struktuře nebo Road Safety, aplikace upozorňující na silnice, kde hrozí riziko srážky se zvířaty.

“Jsme rádi, že se do soutěže přihlásilo tolik užitečných a různorodých aplikací a již nyní se těšíme na další ročník. Doufám, že se podaří otevřít další data veřejné správy, aby mohla být nabídka  nových služeb ještě bohatší,” hodnotí letošní ročník Robert Basch z Fondu Otakara Motejla.

 

Kompletní přehled aplikací naleznete zde.


Více informací
Michaela Rybičková, michaela.rybickova@motejl.cz

FÓRUM PRO OTEVŘENÁ DATA
Příloha Respekt 2017

Partneři projektu