Open Data Expo aneb jak jsme dostali rodiče a přátelé otevřených dat na jedno místo

23. 7. 2016 | Aktuality

9. června 2016 Fond Otakara Motejla sezval na jedno místo více než 120 příznivců otevřených dat z řad veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Ti všichni se potkali na akci Open Data Expo, a měli o čem mluvit. Ekosystém otevřených dat v České republice je dynamickým prostředím plným příležitostí a těch, kteří zveřejňují data v otevřeném formátu i těch, kteří je aktivně využívají je pořád víc.

Otevřená data jsou jedním z klíčů k efektivnější a kvalitnější veřejné službě a lepší dostupnosti jejich informací. Neměla by však “jen být”, ale měla by být kvalitní a reflektovat novinky v oblasti. Aby k tomu skutečně docházelo, vytvořilo Ministerstvo vnitra pozici národního koordinátora pro OD, který přiblížil účastníkům opendatové standardy i (ne)fungování národního katalogu otevřených dat. Zároveň představil chystanou úpravu zákona 106/1999, která pracuje se zakotvením termínu otevřená data a vybrané datové sady, které budou povinně publikovány.

Navzdory tomu, že legislativní úprava a insitutcionalizace otevřených dat v České republice je zatím jenom v počátcích, mnozí zástupci veřejné správy a soukromého sektoru již aktivně data v otevřené podobě zveřejňují anebo využívají ve svých aplikacích. Ti nejodvážnější se v rozvoji svých opendatových kapacit obrací přímo na veřejnost a organizují hackathony, což není tak jednoduché, jak to vypadá. Díky nim však vidíme, co se s otevřenými daty děje a mohlo by se dít a navíc - “je to super pocit”, jak řekl předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

Vrcholným momentem Open Data Expo, byl “veletrh otevřených dat”. Ministerstvo financí, Český statistický úřad, ČÚZK, Hl. město Praha, Ministerstvo vnitra, NKÚ, IPR, KORDIS, Český telekomunikační úřad, MPSV a Praha 8 - těchto 11 zástupců veřejné správy publikujících otevřená data mělo u svých prezentačních míst možnost navázat nové vztahy, potkat datové uživatele a během necelé hodiny si vyměňovat zkušenosti a čerpat nápady k jejich dalšímu využití.

Akce byla završena pěti paralelními workshopy. V malých skupinkách tak měli všichni možnost prodiskutovat výhody technologií CKAN a DKAN, nástroje publikování otevřených dat od společnosti Microsoft i možnosti open source řešení, promluvit si se zástupci IPR o geodatech a v neposlední řade byly zájemcům představeny přínosy využívaní propojených dat.

Akce byla ojedinělou příležitostí pro setkání opendatové komunity svého druhu, a vzhledem k pozitivní zpětné vazbě určitě ne poslední. Děkujeme všem partnerům za podporu a účastníkům, za to, že se aktivně zapojovali a neodmyslitelně tak přispěli k úspěchu prvního ročníku Open Data Expo.

Nestihli jste se na akci dostavit, ale rádi byste viděli prezentace vystupujících? Záznam naleznete zde a pro víc fotografií se podívejte na naše facebookové stránky. Osobního setkání s příznivci otevřených dat pak můžete využít na dalších akcích Fondu Otakara Motejla.

FÓRUM PRO OTEVŘENÁ DATA
Příloha Respekt 2017

Partneři projektu