O nás

Společně otevíráme data

Otevřená data jsou nedoceněnou surovinou českého veřejného i soukromého sektoru. Mohou přispět k větší transparentnosti veřejné správy i tvorbě nových komerčních služeb. 

Web OtevřenáData.cz informuje o aktuálních trendech a možnostech práce s daty. Jeho cílem je prosadit širší využití otevřených dat v České republice. Stránky spravuje Fond Otakara Motejla v rámci Fóra pro otevřená data. 

 

Fond Otakara Motejla

Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. Financuje známé nevládní organizace i malé lokální občanské iniciativy. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří prosazování otevřených dat na radnicích, vznik Corrupt Tour a platformy www.nasstat.cz a www.hodnocenikraju.cz. Fond Otakara Motejla založila a spravuje Nadace Open Society Fund Praha a přispívají do něj soukromí dárci a firmy.

 

Fórum pro otevřená data

Fórum pro otevřená data je expertní program Fondu Otakara Motejla, Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Zaměřuje se na vzdělávání vysokoškolských studentů, osvětu a medializaci otevřených dat a jejich využití v praxi.  Poskytuje také obcím a institucím metodiku pro aplikaci otevřených dat a konzultace pro dlouhodobě udržitelná řešení v práci s daty. Podrobnější informace a reference o aktivitách najde v sekci Fórum pro otevřená data

 

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás!

Michal Tošovský, koordinátor Fondu Otakara Motejla
michal.tosovsky@motejl.cz


 

FÓRUM PRO OTEVŘENÁ DATA
Soutěž Společně otevíráme data - výtězné aplikace 2016
Příloha Ekonom 2016

Partneři projektu