Fórum pro otevřená data

Fórum pro otevřená data je expertní program Fondu Otakara Motejla, Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Fórum pro otevřená data má tyto hlavní cíle:

  • prosazení principu a standardů otevřených dat především v rámci fungování veřejné správy;
  • koordinace aktivit a odborníků věnujících se tématu otevřených dat;
  • propagace a osvěta tématu otevřených dat;
  • vytvoření odborného fóra pro zavádění a spravování otevřených dat;
  • spolupráce na výzkumu v oblasti otevřených a propojitelných dat.

Členové Fóra pro otevřená data jsou:

Jiří Knitl (FOM) - manažer Fondu Otakara Motejla, bio
Michal Tošovský (FOM) - open data koordinátor, bio
Dušan Chlapek (FIS VŠE) - vysokoškolský učitel a odborník na otevřená a propojitelná data, databázové systémy a řízení projektů, Vysoká škola ekonomická v Praze, bio
Jan Kučera (FIS VŠE) -  pedagog a odborník pro otevřená a propojitelná dat, bio
Martin Nečaský (MFF UK) - vysokoškolský učitel a odborník na otevřená propojitelná data a data science, bio

   

Pracovníci Fóra pro otevřená data se podílejí na následujících projektech a aktivitách:

 

FÓRUM PRO OTEVŘENÁ DATA
Soutěž - výtězné aplikace 2015
Ekonom

Partneři projektu

 

Nadace OSF

  

CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe