Co jsou otevřená data

Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky.

 

Formát a struktura otevřených dat tedy umožňuje jejich hromadné počítačové zpracování, k němuž jejich vydavatel poskytl právní svolení. Díky tomu mohou být dál volně zpracovávány, a to i v rámci softwarových aplikací.

Jedná se například o jízdní řády, příjmy států, seznam poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy.

V České republice můžeme díky zákonu o svobodném přístupu k informacím zatím získávat jen část z údajů, které úřady shromažďují. Pokud si o to zažádají a úřad jim vyhoví. Otevřená data by měl naopak zveřejnit sám vydavatel na internetu tak, aby je všichni mohli snadno najít a stáhnout. Otevřená data lze chápat i v širším smyslu - kromě informací veřejné správy lze využít i data komerčních subjektů.  

 

Otevřená data jsou součástí strategických dokumentů České republiky:

  • Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ - zde
  • Digitální Česko v. 2.0 - Cesta k digitální ekonomice  - zde
  • Implementace PSI směrnice - zde
  • Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 -  zde
  • Akční plán Partnerství Otevřeného vládnutí -  zde   

 

Přínosy otevřených dat

 

 • Zvýšení efektivity: uvolnění dat znamená možnost je sdílet a analyzovat.
 • Podpora ekonomiky: data jsou zdrojem inovací, podnikatelských příležitostí a pracovních nabídek – lze je využít třeba v dopravě, logistice, zdravotnictví či bankovnictví. Firmy pracují s daty jako se surovinou, vytváří nad nimi aplikace, které generují přidanou hodnotu a zisk.
 • Transparentnost, zefektivnění a kontrola veřejné správy: zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří s daněmi nebo jaké jsou náklady organizací, které podporujeme.
 • Zapojení občanů do rozhodování: občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu.
 • Datová žurnalistika: otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináře. 

 

Otevřená data v číslech

 

 • Podle studie McKinsey&Company mohou otevřená data otevřít ekonomický potenciál v rozmezí 3-5 bilionů dolarů v sedmi oblastech - vzdělání, doprava, spotřebitelské produkty, elektřina, plyn a ropa, zdravotnictví a spotřebitelské financování.
 • 100 miliard eur ročně na straně institucí a 450 miliard eur na straně klientů mohou západním ekonomikám ušetřit otevřená data (Studie McKinsey & comp)
   
 • 16 miliard liber přineslo využití dat veřejného sektoru ve Velké Británii v roce 2011, kdy vláda otevřela přes 8000 datasetů (Deloitte 2012)
   
 • 2 miliardy liber ročně přináší otevřená data britské ekonomice (Rufus Pollock 2010)
   
 • až 15 % HDP přinese Keni byznys založený na otevřených datech (Bitange Ndemo, tajemník ministerstva informací a komunikace v Keni)
   
 • až 40 miliard eur ročně mohou přinést ekonomice v Evropské unii otevřená data (Studie EU z roku 2011)
   
 • 20 milionů dolarů dosáhly úspory Kalifornie poté, co návštěvníci portálu zaměřeného na zvyšování transparentnosti poukázali na nepotřebné náklady (Studie Capgemini Consulting)

 

Odborné dokumenty

  • Metodika otevřených dat veřejné správy ČR - zde
  • Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR - zde
  • Příručka Jak otevírat data - zde
  • Otevřená data: příležitost pro Českou republiku - zde
  • Data hackathon - krok za krokem - zde

V červnu 2014 uspořádal Fond Otakara Motejla spolu s Institutem plánování rozvoje hl. m. Prahy a GISMentors 1. pražský geodata hackathon. Úspěch akce, která byla prvním českým hackathonem ve spolupráci s veřejnou správou, předčil naše očekávání. Rozhodli jsme se proto sdílet naše zkušenosti se všemi, kdo zvažují uspořádání podobné akce.

 • 1. pražský geodata hackathon - případová studie - zde

Cílem víkendového programovacího maratonu bylo otevřít pražská geodata komunitě IT nadšenců a podpořit vznik nových digitálních služeb. Hackathon ukázal, že otevřenost se vyplatí – nastartuje vznik nových služeb, ukáže netušený potenciál dat i invenční propojení různých zdrojů a v neposlední řadě poskytne odbornou zpětnou vazbu ke kvalitě a dostupnosti dat. Případová studie stručně shrnuje proč jsme se programovací maraton rozhodli uspořádat, co přinesl a co obnáší podobnou akci uspořádat.

 

 

Otevřená data jsou podle NERV, MPO a OECD předpokladem zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

 

       Zajímají vás konkrétní výsledky a aplikace. Nechejte se inspirovat!

FÓRUM PRO OTEVŘENÁ DATA
Soutěž Společně otevíráme data - výtězné aplikace 2016
Příloha Ekonom 2016

Partneři projektu